Mike & Carolyn Ball B&B

Mike & Carolyn Ball B&B Đặt phòng / Hướng đi
Mike & Carolyn Ball B&B is located in Coseley, just 3 miles from Dudley and 16 miles from Birmingham. It offers bed and breakfast accommodation, free parking and a garden view.
Địa chỉ nhà
27 Fieldview Close, Coseley
trạm gần
Về 3 phút từ Coseley trên chân
Giá tham khảo
$ 48,15
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog