Ashfield Bed and Breakfast

Ashfield Bed and Breakfast Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Northern Ireland Belfast383 Holywood Rd
trạm gần
Về 22 phút từ George Best Belfast City Apt trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.5
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog