Moxy Edinburgh Airport

Moxy Edinburgh Airport Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Scotland Edinburgh1 Fairview Road
trạm gần
Về 7 phút từ Edinburgh Airport trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.0
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog