Genting Hotel

Genting Hotel Đặt phòng / Hướng đi
Situated on the waterfront- this hotel is within a 15-minute walk of Pendigo Lake and National Exhibition Centre (NEC). Birmingham International Station is 12 minutes by foot.
Địa chỉ nhà
England BirminghamPendigo Way
trạm gần
Về 11 phút từ Birmingham International Airport trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
Giá tham khảo
$ 96,84
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog