2020/02/19  20:13  khởi hành
1
20:40 - 21:01
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. bus
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
20:26 - 21:03
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:26 - 21:06
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:40 - 21:01
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. bus
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:40 Aèroport Aeroport
  Navette Aeroport(Aeroport-Gare Routiere)
  Hướng đến Gare Routière Gare Routiere
  (13phút
  20:53 20:58 Compans-Caffarelli
  Line B
  Hướng đến Ramonville 
  (3phút
  21:01 Jean Jaurès Jean Jaures
 2. 2
  20:26 - 21:03
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:26 Aèroport Aeroport
  Tram T2(Aeroport-Palais de Justice)
  Hướng đến Palais de Justice 
  (21phút
  20:47 20:55 Arènes Arenes
  Line A
  Hướng đến Balma-Gramont 
  (8phút
  21:03 Jean Jaurès Jean Jaures
 3. 3
  20:26 - 21:06
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:26 Aèroport Aeroport
  Tram T2(Aeroport-Palais de Justice)
  Hướng đến Palais de Justice 
  (32phút
  20:58 21:02 Palais de Justice
  Line B
  Hướng đến Borderouge 
  (4phút
  21:06 Jean Jaurès Jean Jaures
cntlog