2020/08/07  20:48  khởi hành
1
20:49 - 20:59
10phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  20:49 - 20:59
  10phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:49 Jolimont
  Line A
  Hướng đến Basso Cambo 
  (3phút
  20:52 20:56 Jean Jaurès Jean Jaures
  Line B
  Hướng đến Borderouge 
  (3phút
  20:59 Compans-Caffarelli
cntlog