1
07:07 - 07:53
46phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:07 - 07:59
52phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  07:07 - 07:53
  46phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:07 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (21phút
  EUR 16,30
  07:28 07:33 Vaulx-en-Velin La Soie
  MA
  Hướng đến Perrache 
  (20phút
  EUR 1,90
  07:53 Perrache
 2. 2
  07:07 - 07:59
  52phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:07 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  07:36 07:36 Part-Dieu - Villette
  Đi bộ( 8phút
  07:44 07:44 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  T1
  Hướng đến Debourg 
  (15phút
  EUR 1,90
  07:59 Perrache
cntlog