1
10:52 - 11:44
52phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
10:52 - 11:55
1h3phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
10:52 - 11:55
1h3phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:52 - 11:44
  52phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  10:52 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (21phút
  EUR 16,30
  11:13 11:24 Vaulx-en-Velin La Soie
  MA
  Hướng đến Perrache 
  (20phút
  EUR 1,90
  11:44 Perrache
 2. 2
  10:52 - 11:55
  1h3phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:52 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  11:21 11:21 Part-Dieu - Villette
  Đi bộ( 8phút
  11:29 11:40 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  T1
  Hướng đến Debourg 
  (15phút
  EUR 1,90
  11:55 Perrache
 3. 3
  10:52 - 11:55
  1h3phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:52 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  Rhonexpress
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (29phút
  EUR 16,30
  11:21 11:29 Part-Dieu - Villette
  T4
  Hướng đến La Doua - Gaston Berger 
  (3phút
  11:32 11:36 Thiers - Lafayette
  T1
  Hướng đến Debourg 
  (19phút
  EUR 1,90
  11:55 Perrache
cntlog