2020/11/26  21:46  khởi hành
1
22:10 - 22:38
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:43 - 23:11
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  22:10 - 22:38
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:10 Meyzieu Les Panettes
  T3
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (28phút
  EUR 1,90
  22:38 Part-Dieu - Villette
 2. 2
  22:43 - 23:11
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:43 Meyzieu Les Panettes
  T3
  Hướng đến Part-Dieu - Villette 
  (28phút
  EUR 1,90
  23:11 Part-Dieu - Villette
cntlog