2019/11/20  06:00  khởi hành
1
06:05 - 06:32
27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:36 - 07:03
27phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:05 - 06:32
  27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:05 Part-Dieu - Villette
  T3
  Hướng đến Meyzieu Les Panettes 
  (27phút
  EUR 1,90
  06:32 Meyzieu Les Panettes
 2. 2
  06:36 - 07:03
  27phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:36 Part-Dieu - Villette
  T3
  Hướng đến Meyzieu Les Panettes 
  (27phút
  EUR 1,90
  07:03 Meyzieu Les Panettes
cntlog