1
00:35 - 04:54
4h19phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
00:19 - 04:54
4h35phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
00:18 - 04:54
4h36phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
00:03 - 04:54
4h51phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  00:35 - 04:54
  4h19phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:35 Perrache
  T2
  Hướng đến Saint-Priest - Bel Air Saint-Priest - Bel Air
  (8phút
  00:43 00:52 Jet d'Eau - Mendès France Jet d Eau - Mendes France
  T4(Hopital Feyzin Venissieux-Part-Dieu Villette)
  Hướng đến La Doua - Gaston Berger 
  (8phút
  EUR 1,90
  01:00 04:25 Part-Dieu - Villette
  Rhonexpress
  Hướng đến Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  (29phút
  EUR 16,30
  04:54 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
 2. 2
  00:19 - 04:54
  4h35phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:19 Perrache
  T1
  Hướng đến IUT - Feyssine 
  (14phút
  EUR 1,90
  00:33 00:33 Gare Part-Dieu Vivier Merle
  Đi bộ( 8phút
  00:41 04:25 Part-Dieu - Villette
  Rhonexpress
  Hướng đến Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  (29phút
  EUR 16,30
  04:54 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
 3. 3
  00:18 - 04:54
  4h36phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  00:18 Perrache
  MA
  Hướng đến Vaulx-en-Velin La Soie 
  (20phút
  EUR 1,90
  00:38 04:33 Vaulx-en-Velin La Soie
  Rhonexpress
  Hướng đến Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  (21phút
  EUR 16,30
  04:54 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
 4. 4
  00:03 - 04:54
  4h51phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:03 Perrache
  T1
  Hướng đến IUT - Feyssine 
  (18phút
  00:21 00:35 Thiers - Lafayette
  T4
  Hướng đến Hôpital Feyzin - Vénissieux Hopital Feyzin - Venissieux
  (3phút
  EUR 1,90
  00:38 04:25 Part-Dieu - Villette
  Rhonexpress
  Hướng đến Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
  (29phút
  EUR 16,30
  04:54 Aéroport Lyon Saint Exupéry Saint-Exupery International Airport
cntlog