1
14:32 - 15:28
56phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
14:43 - 15:54
1h11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
14:43 - 15:58
1h15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:32 - 15:28
  56phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  14:32 Alexandra David-Néel Alexandra David-Neel
  T3a
  Hướng đến Porte de Vincennes 
  (3phút
  EUR 1,90
  14:35 14:41 Porte de Vincennes
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến La Défense(Grande Arche) La Defense
  (4phút
  EUR 1,90
  14:45 14:51 Gare de Lyon
  RER-A(Poissy-Torcy)
  Hướng đến Poissy 
  (3phút
  14:54 14:58 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (30phút
  15:28 Parc des Expositions
 2. 2
  14:43 - 15:54
  1h11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:43 Alexandra David-Néel Alexandra David-Neel
  T3a
  Hướng đến Pont du Garigliano 
  (25phút
  EUR 1,90
  15:08 15:12 Cité Universitaire Cite Universitaire
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (42phút
  15:54 Parc des Expositions
 3. 3
  14:43 - 15:58
  1h15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  14:43 Alexandra David-Néel Alexandra David-Neel
  T3a
  Hướng đến Pont du Garigliano 
  (25phút
  EUR 1,90
  15:08 15:16 Cité Universitaire Cite Universitaire
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (42phút
  15:58 Parc des Expositions
cntlog