1
06:08 - 06:58
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:56 - 06:58
1h2phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
05:56 - 06:58
1h2phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
04:41 - 06:58
2h17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:08 - 06:58
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:08 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (30phút
  06:38 06:38 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  06:46 06:47 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (11phút
  EUR 1,90
  06:58 St-Mandé St-Mande
 2. 2
  05:56 - 06:58
  1h2phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:56 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (32phút
  06:28 06:28 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  06:36 06:47 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (11phút
  EUR 1,90
  06:58 St-Mandé St-Mande
 3. 3
  05:56 - 06:58
  1h2phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:56 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (32phút
  06:28 06:42 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  RER-A(Poissy-Marne la Vallee)
  Hướng đến Marne-la-Vallée(Parcs Disneyland) Marne-la-Vallee(Parcs Disneyland)
  (5phút
  06:47 06:56 Nation
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (2phút
  EUR 1,90
  06:58 St-Mandé St-Mande
 4. 4
  04:41 - 06:58
  2h17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  04:41 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (32phút
  05:13 05:13 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  05:21 06:47 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (11phút
  EUR 1,90
  06:58 St-Mandé St-Mande
cntlog