2020/06/05  10:19  khởi hành
1
10:26 - 11:16
50phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
10:34 - 11:25
51phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
10:26 - 11:25
59phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
10:20 - 11:34
1h14phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  10:26 - 11:16
  50phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  10:26 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Antony 
  (8phút
  10:34 10:43 Antony
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (23phút
  11:06 11:06 St-Michel Notre-Dame
  Đi bộ( 10phút
  11:16 Cluny La Sorbonne
 2. 2
  10:34 - 11:25
  51phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:34 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Antony 
  (8phút
  10:42 10:46 Antony
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (17phút
  11:03 11:08 Denfert Rochereau
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (8phút
  11:16 11:24 Odéon Odeon
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Paris Austerlitz 
  (1phút
  EUR 1,90
  11:25 Cluny La Sorbonne
 3. 3
  10:26 - 11:25
  59phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:26 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Antony 
  (8phút
  10:34 10:48 Antony
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (18phút
  11:06 11:12 Denfert Rochereau
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (8phút
  11:20 11:24 Odéon Odeon
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Paris Austerlitz 
  (1phút
  EUR 1,90
  11:25 Cluny La Sorbonne
 4. 4
  10:20 - 11:34
  1h14phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:20 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (6phút
  10:26 10:26 Orly Sud
  Đi bộ( 13phút
  10:39 10:44 Aéroport d'Orly Aeroport d Orly
  T7
  Hướng đến Villejuif-Louis Aragon 
  (29phút
  EUR 1,90
  11:13 11:16 Villejuif-Louis Aragon
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (10phút
  11:26 11:31 Jussieu
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Boulogne Pont de St-Cloud 
  (3phút
  EUR 1,90
  11:34 Cluny La Sorbonne
cntlog