2020/06/03  16:57  khởi hành
1
16:58 - 17:44
46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
16:58 - 17:48
50phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:00 - 18:12
1h12phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:58 - 17:44
  46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:58 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Antony 
  (8phút
  17:06 17:13 Antony
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (17phút
  17:30 17:34 Denfert Rochereau
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Nation 
  (10phút
  EUR 1,90
  17:44 Bercy
 2. 2
  16:58 - 17:48
  50phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:58 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Antony 
  (8phút
  17:06 17:16 Antony
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (17phút
  17:33 17:38 Denfert Rochereau
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Nation 
  (10phút
  EUR 1,90
  17:48 Bercy
 3. 3
  17:00 - 18:12
  1h12phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  17:00 Orly Ouest
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (6phút
  17:06 17:06 Orly Sud
  Đi bộ( 13phút
  17:19 17:24 Aéroport d'Orly Aeroport d Orly
  T7
  Hướng đến Villejuif-Louis Aragon 
  (29phút
  EUR 1,90
  17:53 17:58 Villejuif-Louis Aragon
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (6phút
  18:04 18:07 Place d'Italie Place d Italie
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Nation 
  (5phút
  EUR 1,90
  18:12 Bercy
cntlog