2020/01/26  01:32  khởi hành
1
02:00 - 06:05
4h5phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
01:52 - 06:05
4h13phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
01:32 - 06:05
4h33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:30 - 06:35
1h5phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  02:00 - 06:05
  4h5phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  02:00 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (5phút
  EUR 1,90
  02:05 05:14 Gare de Lyon
  RER-D
  Hướng đến Orry-la-Ville-Coye 
  (51phút
  06:05 Orry-la-Ville-Coye
 2. 2
  01:52 - 06:05
  4h13phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:52 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Gallieni 
  (6phút
  01:58 02:03 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (4phút
  EUR 1,90
  02:07 05:23 Gare du Nord
  RER-D
  Hướng đến Orry-la-Ville-Coye 
  (42phút
  06:05 Orry-la-Ville-Coye
 3. 3
  01:32 - 06:05
  4h33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:32 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Gallieni 
  (6phút
  01:38 01:43 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (4phút
  EUR 1,90
  01:47 05:23 Gare du Nord
  RER-D
  Hướng đến Orry-la-Ville-Coye 
  (42phút
  06:05 Orry-la-Ville-Coye
 4. 4
  05:30 - 06:35
  1h5phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:30 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (5phút
  EUR 1,90
  05:35 05:44 Gare de Lyon
  RER-D
  Hướng đến Orry-la-Ville-Coye 
  (51phút
  06:35 Orry-la-Ville-Coye
cntlog