2020/01/18  06:06  khởi hành
1
06:12 - 06:50
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:12 - 06:50
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:22 - 06:55
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
06:12 - 06:55
43phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:12 - 06:50
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (4phút
  06:16 06:21 Madeleine
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (9phút
  EUR 1,90
  06:30 06:36 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14phút
  06:50 Juvisy
 2. 2
  06:12 - 06:50
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (2phút
  06:14 06:20 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (10phút
  EUR 1,90
  06:30 06:36 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14phút
  06:50 Juvisy
 3. 3
  06:22 - 06:55
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:22 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (5phút
  06:27 06:31 Concorde
  Paris Metro Line 8
  Hướng đến Balard 
  (2phút
  EUR 1,90
  06:33 06:37 Invalides
  RER-C5
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (18phút
  06:55 Juvisy
 4. 4
  06:12 - 06:55
  43phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:12 Notre-Dame de-Lorette
  Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (8phút
  EUR 1,90
  06:20 06:20 Solférino Solferino
  Đi bộ( 13phút
  06:33 06:40 Musée d'Orsay Musee d Orsay
  RER-C5
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (15phút
  06:55 Juvisy
cntlog