2021/01/21  00:16  khởi hành
1
00:22 - 01:05
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
00:22 - 01:05
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
00:42 - 05:25
4h43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:42 - 06:20
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  00:22 - 01:05
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:22 Notre-Dame de-Lorette
  Métro de Paris Ligne 12 Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (4phút
  00:26 00:31 Madeleine
  Métro de Paris Ligne 14 Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (9phút
  EUR 1,90
  00:40 00:51 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14phút
  01:05 Juvisy
 2. 2
  00:22 - 01:05
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:22 Notre-Dame de-Lorette
  Métro de Paris Ligne 12 Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (2phút
  00:24 00:30 Saint-Lazare(ratp)
  Métro de Paris Ligne 14 Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (10phút
  EUR 1,90
  00:40 00:51 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14phút
  01:05 Juvisy
 3. 3
  00:42 - 05:25
  4h43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:42 Notre-Dame de-Lorette
  Métro de Paris Ligne 12 Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (2phút
  00:44 00:50 Saint-Lazare(ratp)
  Métro de Paris Ligne 14 Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (10phút
  EUR 1,90
  01:00 05:21 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C5
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (4phút
  05:25 Juvisy
 4. 4
  05:42 - 06:20
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:42 Notre-Dame de-Lorette
  Métro de Paris Ligne 12 Paris Metro Line 12
  Hướng đến Mairie d'Issy Mairie d Issy
  (2phút
  05:44 05:50 Saint-Lazare(ratp)
  Métro de Paris Ligne 14 Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (10phút
  EUR 1,90
  06:00 06:06 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C7
  Hướng đến Dourdan-la-Forêt Dourdan-la-Foret
  (14phút
  06:20 Juvisy
cntlog