2020/07/05  10:31  khởi hành
1
10:36 - 11:09
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
10:42 - 11:15
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:36 - 11:09
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:36 Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (9phút
  10:45 10:50 Place d'Italie Place d Italie
  Paris Metro Line 5
  Hướng đến Bobigny Pablo Picasso 
  (4phút
  EUR 1,90
  10:54 11:00 Paris Austerlitz
  RER-C1
  Hướng đến Versailles-Chantiers 
  (9phút
  11:09 Choisy-le-Roi
 2. 2
  10:42 - 11:15
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  10:42 Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (14phút
  10:56 10:59 Jussieu
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Paris Austerlitz 
  (1phút
  EUR 1,90
  11:00 11:06 Paris Austerlitz
  RER-C15
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (9phút
  11:15 Choisy-le-Roi
cntlog