2020/06/04  10:29  khởi hành
1
10:32 - 11:32
1h0phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
10:37 - 11:40
1h3phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
10:37 - 11:40
1h3phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
10:32 - 11:54
1h22phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:32 - 11:32
  1h0phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:32 Grands Boulevards
  Paris Metro Line 8
  Hướng đến Balard 
  (11phút
  10:43 10:46 La Motte Picquet Grenelle
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Nation 
  (8phút
  EUR 1,90
  10:54 11:00 Denfert Rochereau
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (18phút
  11:18 11:24 Antony
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (8phút
  11:32 Orly Ouest
 2. 2
  10:37 - 11:40
  1h3phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:37 Grands Boulevards
  Paris Metro Line 9
  Hướng đến Mairie de Montreuil 
  (2phút
  10:39 10:42 Strasbourg Saint-Denis
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (16phút
  EUR 1,90
  10:58 11:08 Denfert Rochereau
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (17phút
  11:25 11:32 Antony
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (8phút
  11:40 Orly Ouest
 3. 3
  10:37 - 11:40
  1h3phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:37 Grands Boulevards
  Paris Metro Line 9
  Hướng đến Mairie de Montreuil 
  (2phút
  10:39 10:44 Strasbourg Saint-Denis
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (3phút
  EUR 1,90
  10:47 10:53 Gare du Nord
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (32phút
  11:25 11:32 Antony
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (8phút
  11:40 Orly Ouest
 4. 4
  10:32 - 11:54
  1h22phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:32 Grands Boulevards
  Paris Metro Line 8
  Hướng đến Balard 
  (2phút
  10:34 10:37 Opéra Opera
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến Villejuif-Louis Aragon 
  (17phút
  EUR 1,90
  10:54 11:00 Villejuif-Louis Aragon
  T7
  Hướng đến Portes de l'Essonne(Athis-Mons) Portes de l Essonne(Athis-Mons)
  (29phút
  EUR 1,90
  11:29 11:29 Aéroport d'Orly Aeroport d Orly
  Đi bộ( 13phút
  11:42 11:48 Orly Sud
  Orlyval
  Hướng đến Antony 
  (6phút
  11:54 Orly Ouest
cntlog