2020/04/09  15:56  khởi hành
1
16:01 - 16:26
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
15:56 - 16:26
30phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:01 - 16:26
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  16:01 Glacière Glaciere
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (5phút
  16:06 16:12 Montparnasse Bienvenüe Montparnasse Bienvenue
  Paris Metro Line 13
  Hướng đến Les courtilles(Asnières-Gennevilliers) Les courtilles(Asnieres-Gennevilliers)
  (7phút
  16:19 16:22 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (4phút
  EUR 1,90
  16:26 Malesherbes(M3)
 2. 2
  15:56 - 16:26
  30phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  15:56 Glacière Glaciere
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Nation 
  (3phút
  15:59 16:04 Place d'Italie Place d Italie
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến La Courneuve 8 Mai 1945 
  (11phút
  16:15 16:20 Opéra Opera
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (6phút
  EUR 1,90
  16:26 Malesherbes(M3)
cntlog