2020/06/05  10:53  khởi hành
1
10:57 - 11:22
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
10:55 - 11:22
27phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
10:55 - 11:23
28phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  10:57 - 11:22
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  10:57 Gare du Nord
  RER-D
  Hướng đến Villeneuve-Saint-Georges 
  (3phút
  11:00 11:00 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  Đi bộ( 8phút
  11:08 11:08 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Saint-Lazare(ratp) 
  (3phút
  EUR 1,90
  11:11 11:11 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  11:18 11:19 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  11:22 Pont Cardinet
 2. 2
  10:55 - 11:22
  27phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:55 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  10:59 11:04 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (6phút
  EUR 1,90
  11:10 11:10 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  11:17 11:19 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  11:22 Pont Cardinet
 3. 3
  10:55 - 11:23
  28phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10:55 Gare du Nord
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (7phút
  11:02 11:08 Châtelet Chatelet
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Saint-Lazare(ratp) 
  (3phút
  EUR 1,90
  11:11 11:11 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  11:18 11:20 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến St-Cloud 
  (3phút
  11:23 Pont Cardinet
cntlog