2021/01/21  16:05  khởi hành
1
16:07 - 16:32
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
16:07 - 16:32
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
16:15 - 16:42
27phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
16:19 - 16:44
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  16:07 - 16:32
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:07 Gare du Nord
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (7phút
  16:14 16:18 Châtelet Chatelet
  Métro de Paris Ligne 14 Paris Metro Line 14
  Hướng đến Saint-Lazare(ratp) 
  (3phút
  EUR 1,90
  16:21 16:21 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  16:28 16:29 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  16:32 Pont Cardinet
 2. 2
  16:07 - 16:32
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:07 Gare du Nord
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  16:11 16:16 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Métro de Paris Ligne 3 Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (6phút
  EUR 1,90
  16:22 16:22 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  16:29 16:29 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  16:32 Pont Cardinet
 3. 3
  16:15 - 16:42
  27phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:15 Gare du Nord
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  16:19 16:24 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Métro de Paris Ligne 3 Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (6phút
  EUR 1,90
  16:30 16:30 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  16:37 16:39 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  16:42 Pont Cardinet
 4. 4
  16:19 - 16:44
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  16:19 Gare du Nord
  Métro de Paris Ligne 4 Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (4phút
  16:23 16:28 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Métro de Paris Ligne 3 Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (6phút
  EUR 1,90
  16:34 16:34 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  16:41 16:41 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  16:44 Pont Cardinet
cntlog