2020/07/11  09:03  khởi hành
1
09:11 - 09:48
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:08 - 09:48
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
09:03 - 09:48
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
09:03 - 09:54
51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:11 - 09:48
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:11 Gare du Nord
  RER-B(Robinson-Mitry Claye)
  Hướng đến Robinson 
  (6phút
  09:17 09:22 St-Michel Notre-Dame
  RER-C13
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (26phút
  09:48 Orly Ville
 2. 2
  09:08 - 09:48
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:08 Gare du Nord
  RER-B(St Remy les Chevreuse-Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (9phút
  09:17 09:22 St-Michel Notre-Dame
  RER-C13
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (26phút
  09:48 Orly Ville
 3. 3
  09:03 - 09:48
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:03 Gare du Nord
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (6phút
  09:09 09:22 St-Michel Notre-Dame
  RER-C13
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (26phút
  09:48 Orly Ville
 4. 4
  09:03 - 09:54
  51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:03 Gare du Nord
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (34phút
  09:37 09:40 Massy-Verrières Massy-Verrieres
  RER-C14
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (14phút
  09:54 Orly Ville
cntlog