2020/05/28  14:14  khởi hành
1
14:16 - 14:32
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
14:31 - 15:13
42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  14:16 - 14:32
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:16 Gare de Lyon
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Saint-Lazare(ratp) 
  (5phút
  EUR 1,90
  14:21 14:21 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  14:28 14:29 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  14:32 Pont Cardinet
 2. 2
  14:31 - 15:13
  42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  14:31 Gare de Lyon
  RER-A(Poissy-Torcy)
  Hướng đến Poissy 
  (13phút
  14:44 14:44 La Défense(Grande Arche) La Defense
  Đi bộ( 6phút
  14:50 14:58 La Défense(Grande Arche) La Defense(Grande Arche)
  L-Line
  Hướng đến Gare Saint-Lazare 
  (15phút
  15:13 Pont Cardinet
cntlog