1
12:58 - 13:43
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
12:58 - 13:43
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:04 - 13:45
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:58 - 13:43
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:58 Gare de Lyon
  RER-D
  Hướng đến Gare du Nord 
  (7phút
  13:05 13:12 Gare du Nord
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (31phút
  13:43 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
 2. 2
  12:58 - 13:43
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:58 Gare de Lyon
  RER-D
  Hướng đến Gare du Nord 
  (4phút
  13:02 13:08 Châtelet Les Halles Chatelet Les Halles
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (35phút
  13:43 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
 3. 3
  13:04 - 13:45
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:04 Gare de Lyon
  RER-D
  Hướng đến Orry-la-Ville-Coye 
  (7phút
  13:11 13:18 Gare du Nord
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Aéroport Charles de Gaulle 2-TGV Aeroport Charles de Gaulle 2-TGV
  (27phút
  13:45 Aéroport Charles de Gaulle 1 Aeroport Charles de Gaulle 1
cntlog