2020/07/04  19:29  khởi hành
1
19:29 - 19:42
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:33 - 19:46
13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:29 - 19:42
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:29 Cité Cite
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (1phút
  EUR 1,90
  19:30 19:30 St-Michel
  Đi bộ( 8phút
  19:38 19:38 St-Michel Notre-Dame
  RER-C5
  Hướng đến Saint-Quentin en-Yvelines 
  (4phút
  19:42 Musée d'Orsay Musee d Orsay
 2. 2
  19:33 - 19:46
  13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:33 Cité Cite
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Mairie de Montrouge 
  (1phút
  EUR 1,90
  19:34 19:34 St-Michel
  Đi bộ( 8phút
  19:42 19:43 St-Michel Notre-Dame
  RER-C11
  Hướng đến Versailles - Château Versailles - Chateau
  (3phút
  19:46 Musée d'Orsay Musee d Orsay
cntlog