1
18:29 - 18:52
23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
18:29 - 18:52
23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
18:29 - 18:53
24phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
18:38 - 19:07
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:29 - 18:52
  23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:29 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (4phút
  18:33 18:37 Champs Élysées Clemenceau Champs elysees Clemenceau
  Paris Metro Line 13
  Hướng đến Les courtilles(Asnières-Gennevilliers) Les courtilles(Asnieres-Gennevilliers)
  (2phút
  EUR 1,90
  18:39 18:39 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  18:46 18:49 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  18:52 Pont Cardinet
 2. 2
  18:29 - 18:52
  23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:29 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (4phút
  18:33 18:38 Champs Élysées Clemenceau Champs elysees Clemenceau
  Paris Metro Line 13
  Hướng đến Saint-Denis-Université Saint-Denis-Universite
  (4phút
  EUR 1,90
  18:42 18:42 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  18:49 18:49 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (3phút
  18:52 Pont Cardinet
 3. 3
  18:29 - 18:53
  24phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:29 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 1
  Hướng đến Château de Vincennes Chateau de Vincennes
  (6phút
  18:35 18:40 Concorde
  Paris Metro Line 12
  Hướng đến Front Populaire(Aubervillers) 
  (3phút
  EUR 1,90
  18:43 18:43 Saint-Lazare(ratp)
  Đi bộ( 7phút
  18:50 18:50 Gare Saint-Lazare
  L-Line
  Hướng đến St-Cloud 
  (3phút
  18:53 Pont Cardinet
 4. 4
  18:38 - 19:07
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:38 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  RER-A(St Germain en Laye-Boissy St Leger)
  Hướng đến St-Germain en-Laye 
  (9phút
  18:47 18:52 Nanterre-Université Nanterre-Universite
  L-Line
  Hướng đến Gare Saint-Lazare 
  (15phút
  19:07 Pont Cardinet
cntlog