1
10:08 - 10:15
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:10 - 10:17
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
10:12 - 10:19
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:08 - 10:15
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:08 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 10:15 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 2. 2
  10:10 - 10:17
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:10 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 10:17 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 3. 3
  10:12 - 10:19
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:12 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 10:19 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
cntlog