1
19:41 - 19:45
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
19:45 - 19:49
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:41 - 19:45
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:41 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Nation 
  (4phút
  EUR 1,90
  19:45 Villiers
 2. 2
  19:45 - 19:49
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  19:45 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Nation 
  (4phút
  EUR 1,90
  19:49 Villiers
cntlog