1
06:46 - 07:33
47phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:52 - 07:35
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:46 - 07:33
  47phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:46 Cadet
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến Villejuif-Louis Aragon 
  (10phút
  06:56 06:59 Jussieu
  Paris Metro Line 10
  Hướng đến Paris Austerlitz 
  (1phút
  EUR 1,90
  07:00 07:08 Paris Austerlitz
  RER-C14
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (25phút
  07:33 Pont de Rungis Aéroport d'Orly Pont de Rungis Aeroport d Orly
 2. 2
  06:52 - 07:35
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:52 Cadet
  Paris Metro Line 7
  Hướng đến Mairie d'Ivry Mairie d Ivry
  (6phút
  06:58 07:02 Pyramides
  Paris Metro Line 14
  Hướng đến Olympiades 
  (8phút
  EUR 1,90
  07:10 07:14 Bibliothèque Fr.Mitterrand Bibliotheque Fr.Mitterrand
  RER-C19
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (21phút
  07:35 Pont de Rungis Aéroport d'Orly Pont de Rungis Aeroport d Orly
cntlog