1
19:29 - 19:49
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:41 - 19:59
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:49 - 20:09
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:29 - 19:49
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:29 Bir-Hakeim
  Métro de Paris Ligne 6 Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  EUR 1,90
  19:35 19:42 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 19:49 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 2. 2
  19:41 - 19:59
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:41 Bir-Hakeim
  Métro de Paris Ligne 6 Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  EUR 1,90
  19:47 19:52 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 19:59 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 3. 3
  19:49 - 20:09
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:49 Bir-Hakeim
  Métro de Paris Ligne 6 Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  EUR 1,90
  19:55 20:02 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile 20:09 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
cntlog