1
18:57 - 19:15
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:53 - 19:15
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
19:01 - 19:19
18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:57 - 19:15
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:57 Bir-Hakeim
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  EUR 1,90
  19:03 19:08 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  RER-A(St Germain en Laye-Boissy St Leger)
  Hướng đến St-Germain en-Laye 
  (7phút
  19:15 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 2. 2
  18:53 - 19:15
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:53 Bir-Hakeim
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  EUR 1,90
  18:59 19:08 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  RER-A(St Germain en Laye-Boissy St Leger)
  Hướng đến St-Germain en-Laye 
  (7phút
  19:15 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
 3. 3
  19:01 - 19:19
  18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:01 Bir-Hakeim
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  EUR 1,90
  19:07 19:12 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  RER-A(Cergy Le Haut-Marne la Vallee)
  Hướng đến Cergy-Le Haut 
  (7phút
  19:19 Nanterre-Préfecture Nanterre-Prefecture
cntlog