2020/07/03  01:57  khởi hành
1
01:57 - 06:46
4h49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:40 - 06:54
14phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  01:57 - 06:46
  4h49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:57 Bir-Hakeim
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  (6phút
  02:03 06:33 Charles de Gaulle Étoile Charles de Gaulle etoile
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Nation 
  (4phút
  06:37 06:41 Villiers
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Gallieni 
  (5phút
  EUR 1,90
  06:46 Opéra Opera
 2. 2
  06:40 - 06:54
  14phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:40 Bir-Hakeim
  Paris Metro Line 6
  Hướng đến Nation 
  (2phút
  06:42 06:45 La Motte Picquet Grenelle
  Paris Metro Line 8
  Hướng đến Pointe du Lac(Créteil) Pointe du Lac(Creteil)
  (9phút
  EUR 1,90
  06:54 Opéra Opera
cntlog