2019/12/08  19:07  khởi hành
1
19:12 - 19:59
47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
2
19:14 - 20:06
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
19:14 - 20:06
52phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
19:12 - 20:06
54phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  19:12 - 19:59
  47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  19:12 Paris Austerlitz
  RER-C19
  Hướng đến Massy-Palaiseau 
  (26phút
  19:38 19:42 La Fraternelle
  T7
  Hướng đến Portes de l'Essonne(Athis-Mons) Portes de l Essonne(Athis-Mons)
  (7phút
  EUR 1,90
  19:49 19:49 Aéroport d'Orly Aeroport d Orly
  Đi bộ( 10phút
  19:59 Orly Sud
 2. 2
  19:14 - 20:06
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:14 Paris Austerlitz
  RER-C10
  Hướng đến Saint-Quentin en-Yvelines 
  (4phút
  19:18 19:24 St-Michel Notre-Dame
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (23phút
  19:47 19:52 Antony
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (14phút
  20:06 Orly Sud
 3. 3
  19:14 - 20:06
  52phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:14 Paris Austerlitz
  RER-C10
  Hướng đến Saint-Quentin en-Yvelines 
  (4phút
  19:18 19:25 St-Michel Notre-Dame
  RER-B(Massy Palaiseau-Mitry Claye)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (17phút
  19:42 19:52 Antony
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (14phút
  20:06 Orly Sud
 4. 4
  19:12 - 20:06
  54phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:12 Paris Austerlitz
  RER-C7
  Hướng đến Saint-Quentin en-Yvelines 
  (4phút
  19:16 19:24 St-Michel Notre-Dame
  RER-B(Massy Palaiseau -Aeroport Charles de Gaulle)
  Hướng đến Saint-Rémy lès-Chevreuse Saint-Remy les-Chevreuse
  (23phút
  19:47 19:52 Antony
  Orlyval
  Hướng đến Orly Sud 
  (14phút
  20:06 Orly Sud
cntlog