2020/06/06  20:06  khởi hành
1
20:14 - 20:37
23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
20:06 - 20:37
31phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
20:06 - 20:39
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  20:14 - 20:37
  23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:14 Alésia Alesia
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (5phút
  20:19 20:22 Montparnasse Bienvenüe Montparnasse Bienvenue
  Paris Metro Line 13
  Hướng đến Les courtilles(Asnières-Gennevilliers) Les courtilles(Asnieres-Gennevilliers)
  (7phút
  20:29 20:34 Saint-Lazare(ratp)
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (3phút
  EUR 1,90
  20:37 Villiers
 2. 2
  20:06 - 20:37
  31phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:06 Alésia Alesia
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (17phút
  20:23 20:28 Réaumur Sébastopol Reaumur Sebastopol
  Paris Metro Line 3
  Hướng đến Pont de Levallois Bécon Pont de Levallois Becon
  (9phút
  EUR 1,90
  20:37 Villiers
 3. 3
  20:06 - 20:39
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  20:06 Alésia Alesia
  Paris Metro Line 4
  Hướng đến Porte de Clignancourt 
  (22phút
  20:28 20:33 Barbès Rochechouart Barbes Rochechouart
  Paris Metro Line 2
  Hướng đến Porte Dauphine 
  (6phút
  EUR 1,90
  20:39 Villiers
cntlog