2019-06-18 Lịch bay

 1. WESTJET AIRLINES LTD WS-3429 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  05:05 → 06:43
  2h 08phút
  Đặt trước
 2. AIR CANADA AC-8991 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  05:15 → 06:46
  2h 01phút
  Đặt trước
 3. PORTER AIRLINES PD-222 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  08:00 → 09:32
  2h 02phút
  Đặt trước
 4. WESTJET AIRLINES LTD WS-3421 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  09:50 → 11:28
  2h 08phút
  Đặt trước
 5. AIR CANADA AC-8993 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  10:25 → 11:56
  2h 01phút
  Đặt trước
 6. AIR CANADA AC-8995 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  14:10 → 15:41
  2h 01phút
  Đặt trước
 7. PORTER AIRLINES PD-484 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  15:20 → 16:52
  2h 02phút
  Đặt trước
 8. WESTJET AIRLINES LTD WS-3423 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  15:50 → 17:28
  2h 08phút
  Đặt trước
 9. AIR CANADA AC-8997 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  16:15 → 17:46
  2h 01phút
  Đặt trước
 10. WESTJET AIRLINES LTD WS-3425 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  19:55 → 21:33
  2h 08phút
  Đặt trước
 11. AIR CANADA AC-8999 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  20:10 → 21:41
  2h 01phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog