2019-11-20 Lịch bay

 1. SHANDONG AIRLINES SC-4967 Boeing 737-800 Passenger
  06:45 → 11:00
  4h 15phút
  Đặt trước
 2. SHANDONG AIRLINES SC-4955 Boeing 737-800 Passenger
  06:55 → 09:30
  2h 35phút
  Đặt trước
 3. XIAMEN AIR MF-8527 Boeing 737-800 Passenger
  09:25 → 12:00
  2h 35phút
  Đặt trước
 4. XIAMEN AIR MF-8049 Boeing 737-800 Passenger
  10:40 → 13:25
  2h 45phút
  Đặt trước
 5. SHANDONG AIRLINES SC-8750 Boeing 737-800 Passenger
  13:10 → 15:45
  2h 35phút
  Đặt trước
 6. XIAMEN AIR MF-848 Boeing 737-800 Passenger
  13:50 → 16:40
  2h 50phút
  Đặt trước
 7. XIAMEN AIR MF-857 Boeing 787-9
  18:00 → 20:25
  2h 25phút
  Đặt trước
 8. BEIJING CAPITAL AIRLINES JD-5290 Airbus A320
  22:20 → 00:45
  2h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog