2019-11-20 Lịch bay

 1. XIAMEN AIR MF-8117 Boeing 787-8
  06:45 → 09:35
  2h 50phút
  Đặt trước
 2. SHANDONG AIRLINES SC-4604 Boeing 737-800 Passenger
  07:35 → 10:35
  3h 00phút
  Đặt trước
 3. AIR CHINA CA-1802 Airbus A321
  07:55 → 11:00
  3h 05phút
  Đặt trước
 4. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5169 Airbus A320
  10:30 → 15:05
  4h 35phút
  Đặt trước
 5. XIAMEN AIR MF-8101 Boeing 787-8
  10:55 → 14:00
  3h 05phút
  Đặt trước
 6. AIR CHINA CA-1810 Airbus A321
  12:25 → 15:20
  2h 55phút
  Đặt trước
 7. HAINAN AIRLINES HU-7192 Airbus A330
  12:40 → 15:35
  2h 55phút
  Đặt trước
 8. XIAMEN AIR MF-8105 Boeing 737-800 Passenger
  15:00 → 17:50
  2h 50phút
  Đặt trước
 9. AIR CHINA CA-1834 Boeing 737-800 Passenger
  15:30 → 18:25
  2h 55phút
  Đặt trước
 10. SHANDONG AIRLINES SC-1151 Boeing 737-800 Passenger
  16:55 → 21:20
  4h 25phút
  Đặt trước
 11. XIAMEN AIR MF-8169 Boeing 737-800 Passenger
  17:00 → 20:00
  3h 00phút
  Đặt trước
 12. XIAMEN AIR MF-8159 Boeing 737-800 Passenger
  17:30 → 22:20
  4h 50phút
  Đặt trước
 13. AIR CHINA CA-1872 Boeing 737-800 Passenger
  18:10 → 21:00
  2h 50phút
  Đặt trước
 14. XIAMEN AIR MF-8123 Boeing 737-800 Passenger
  18:55 → 23:20
  4h 25phút
  Đặt trước
 15. HAINAN AIRLINES HU-7292 Boeing 737-800 Passenger
  20:00 → 23:00
  3h 00phút
  Đặt trước
 16. SHANDONG AIRLINES SC-4993 Boeing 737-800 Passenger
  20:15 → 23:15
  3h 00phút
  Đặt trước
 17. AIR CHINA CA-1816 Airbus A321
  20:25 → 23:20
  2h 55phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog