2019-11-20 Lịch bay

  1. SHANDONG AIRLINES SC-8757 Boeing 737-800 Passenger
    10:45 → 14:10
    3h 25phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog