2021-06-16 Lịch bay

  1. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6243 Boeing 737-800 Passenger
    10:40 → 13:10
    2h 30phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog