2021-06-16 Lịch bay

  1. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6239 Boeing 737-800 Passenger
    13:20 → 18:40
    5h 20phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog