2021-06-16 Lịch bay

 1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-6662 Airbus A321
  06:55 → 10:10
  3h 15phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3171 Airbus A330
  07:30 → 10:45
  3h 15phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3151 Airbus A330
  08:30 → 11:45
  3h 15phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3175 Airbus A330
  09:30 → 12:45
  3h 15phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3159
  10:30 → 13:35
  3h 05phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3169 Airbus A330
  11:30 → 14:35
  3h 05phút
  Đặt trước
 7. CHINA UNITED AIRLINES KN-5868 Boeing 737 Passenger
  11:40 → 17:00
  5h 20phút
  Đặt trước
 8. XIAMEN AIR MF-8350 Boeing 787-8
  11:40 → 14:50
  3h 10phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3193
  12:30 → 15:35
  3h 05phút
  Đặt trước
 10. AIR CHINA CA-8650 Boeing 737-800 Passenger
  12:35 → 15:50
  3h 15phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3167
  13:30 → 16:45
  3h 15phút
  Đặt trước
 12. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5392 Airbus A321
  13:40 → 16:55
  3h 15phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3153 Airbus A330
  14:30 → 17:45
  3h 15phút
  Đặt trước
 14. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3189
  15:30 → 18:35
  3h 05phút
  Đặt trước
 15. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3157
  16:30 → 19:35
  3h 05phút
  Đặt trước
 16. CHINA UNITED AIRLINES KN-5912 Boeing 737 Passenger
  16:35 → 19:50
  3h 15phút
  Đặt trước
 17. AIR CHINA CA-8386 Boeing 737-800 Passenger
  17:15 → 20:45
  3h 30phút
  Đặt trước
 18. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3191 Airbus A321
  17:30 → 21:00
  3h 30phút
  Đặt trước
 19. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3173 Airbus A330
  18:30 → 22:00
  3h 30phút
  Đặt trước
 20. CHINA UNITED AIRLINES KN-5856 Airbus A330-300
  18:45 → 21:50
  3h 05phút
  Đặt trước
 21. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3155 Airbus A330
  19:30 → 23:00
  3h 30phút
  Đặt trước
 22. CHINA EASTERN AIRLINES MU-6668 Airbus A321
  19:50 → 23:15
  3h 25phút
  Đặt trước
 23. XIAMEN AIR MF-8336 Boeing 737-800 Passenger
  20:10 → 23:15
  3h 05phút
  Đặt trước
 24. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3187
  20:30 → 00:05
  3h 35phút
  Đặt trước
 25. CHINA EASTERN AIRLINES MU-6670 Boeing 787-9
  21:40 → 00:50
  3h 10phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog