2021-06-16 Lịch bay

  1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8675 Airbus A321
    14:05 → 16:35
    2h 30phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog