2021-06-16 Lịch bay

 1. SPRING AIRLINES 9C-8671 Airbus A320
  06:20 → 12:15
  5h 55phút
  Đặt trước
 2. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6235 Boeing 737-800 Passenger
  06:25 → 12:25
  6h 00phút
  Đặt trước
 3. HAINAN AIRLINES HU-7743 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 13:35
  6h 10phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6481 Airbus A320
  07:35 → 11:50
  4h 15phút
  Đặt trước
 5. SHENZHEN AIRLINES ZH-9621 Airbus A320
  08:40 → 12:50
  4h 10phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3633 Airbus A320
  12:05 → 16:30
  4h 25phút
  Đặt trước
 7. LOONG AIR GJ-8787 Airbus A320
  12:10 → 17:45
  5h 35phút
  Đặt trước
 8. SHENZHEN AIRLINES ZH-9623 Boeing 737-800 Passenger
  12:40 → 17:20
  4h 40phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3744 Airbus A320
  17:05 → 21:30
  4h 25phút
  Đặt trước
 10. SHENZHEN AIRLINES ZH-9625 Airbus A320
  17:20 → 23:20
  6h 00phút
  Đặt trước
 11. LUFTTRANSPORT UNTERNEHMEN LT-4346 Airbus A320
  17:25 → 23:35
  6h 10phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog