2021-06-16 Lịch bay

 1. YANGTZE RIVER EXPRESS Y8-7529 Boeing 737-800 Passenger
  06:00 → 08:30
  2h 30phút
  Đặt trước
 2. CHINA WEST AIR PN-6322 Airbus A320
  06:05 → 08:35
  2h 30phút
  Đặt trước
 3. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6387 Boeing 737-800 Passenger
  06:35 → 08:55
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. SHENZHEN AIRLINES ZH-9299 Airbus A320
  07:05 → 09:40
  2h 35phút
  Đặt trước
 5. HAINAN AIRLINES HU-7731 Boeing 787
  07:55 → 10:20
  2h 25phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3976 Boeing 737-800 Passenger
  09:15 → 11:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. SHENZHEN AIRLINES ZH-9301 Boeing 737-800 Passenger
  09:40 → 12:15
  2h 35phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6336 Boeing 737-800 Passenger
  11:20 → 13:50
  2h 30phút
  Đặt trước
 9. SHENZHEN DONGHAI AIRLINES DZ-6239 Boeing 737-800 Passenger
  13:20 → 15:50
  2h 30phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6478 Boeing 737-800 Passenger
  13:50 → 16:20
  2h 30phút
  Đặt trước
 11. HAINAN AIRLINES HU-7733 Boeing 787-9
  16:15 → 18:55
  2h 40phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6389 Boeing 737-800 Passenger
  18:10 → 20:35
  2h 25phút
  Đặt trước
 13. SHENZHEN AIRLINES ZH-9303 Boeing 737-900 Passenger
  18:15 → 20:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 14. SHENZHEN AIRLINES ZH-9307 Boeing 737-800 Passenger
  21:20 → 23:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 15. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3974 Boeing 787-8
  21:40 → 00:10
  2h 30phút
  Đặt trước
 16. CHINA WEST AIR PN-6312 Airbus A320
  23:15 → 01:45
  2h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog