2019-11-14 Lịch bay

 1. NORDWIND AIRLINES N4-174 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  05:15 → 06:00
  2h 45phút
  Đặt trước
 2. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1409 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  05:55 → 06:35
  2h 40phút
  Đặt trước
 3. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1417 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  07:00 → 07:40
  2h 40phút
  Đặt trước
 4. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1407 Airbus A320 (sharklets)
  08:30 → 09:05
  2h 35phút
  Đặt trước
 5. URAL AIRLINES U6-1 Airbus A320
  10:30 → 11:25
  2h 55phút
  Đặt trước
 6. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1411 Airbus A320 (sharklets)
  12:15 → 12:55
  2h 40phút
  Đặt trước
 7. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1437 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  13:25 → 14:05
  2h 40phút
  Đặt trước
 8. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1413 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  15:00 → 15:40
  2h 40phút
  Đặt trước
 9. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1419 Airbus A320 (sharklets)
  16:20 → 17:05
  2h 45phút
  Đặt trước
 10. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1403 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  18:25 → 19:20
  2h 55phút
  Đặt trước
 11. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1405 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  21:10 → 21:45
  2h 35phút
  Đặt trước
 12. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-1415 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  23:10 → 23:55
  2h 45phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog