2020-02-28 Lịch bay

 1. SILKAIR MI-346 Airbus A320
  07:55 → 09:20
  1h 25phút
  Đặt trước
 2. TIGERAIR TR-426 Airbus A320
  08:00 → 09:25
  1h 25phút
  Đặt trước
 3. SILKAIR MI-348 Airbus A320
  10:00 → 11:25
  1h 25phút
  Đặt trước
 4. AIRASIA AK-1720 Airbus A320
  11:45 → 13:00
  1h 15phút
  Đặt trước
 5. SILKAIR MI-350 Airbus A319
  13:25 → 14:50
  1h 25phút
  Đặt trước
 6. AIRASIA AK-1722 Airbus A320
  13:45 → 15:05
  1h 20phút
  Đặt trước
 7. TIGERAIR TR-424 Airbus A320
  14:55 → 16:20
  1h 25phút
  Đặt trước
 8. JETSTAR ASIA 3K-675 Airbus A320
  15:10 → 16:35
  1h 25phút
  Đặt trước
 9. SILKAIR MI-352 Airbus A320
  15:45 → 17:10
  1h 25phút
  Đặt trước
 10. AIRASIA AK-1724 Airbus A320
  18:20 → 19:40
  1h 20phút
  Đặt trước
 11. SILKAIR MI-354 Airbus A320
  19:00 → 20:25
  1h 25phút
  Đặt trước
 12. TIGERAIR TR-428 Airbus A320
  19:20 → 20:45
  1h 25phút
  Đặt trước
 13. JETSTAR ASIA 3K-677 Airbus A320
  19:50 → 21:15
  1h 25phút
  Đặt trước
 14. SILKAIR MI-356 Airbus A320
  20:25 → 21:50
  1h 25phút
  Đặt trước
 15. AIRASIA AK-1730 Airbus A320
  20:50 → 22:10
  1h 20phút
  Đặt trước
 16. AIRASIA AK-1726 Airbus A320
  22:55 → 00:15
  1h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog