2020-02-28 Lịch bay

 1. MALAYSIA AIRLINES MH-602 Boeing 737-800 Passenger
  06:00 → 07:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 2. SILKAIR MI-320 Boeing 737-800 Passenger
  06:00 → 06:55
  0h 55phút
  Đặt trước
 3. SILKAIR MI-322 Airbus A319
  07:10 → 08:10
  1h 00phút
  Đặt trước
 4. JETSTAR ASIA 3K-683 Airbus A320
  07:20 → 08:25
  1h 05phút
  Đặt trước
 5. AIRASIA AK-700 Airbus A320
  07:35 → 08:35
  1h 00phút
  Đặt trước
 6. SINGAPORE AIRLINES SQ-106 Airbus A330-300
  08:30 → 09:30
  1h 00phút
  Đặt trước
 7. AIRASIA AK-702 Airbus A320
  08:55 → 09:55
  1h 00phút
  Đặt trước
 8. TIGERAIR TR-452 Airbus A320
  09:10 → 10:10
  1h 00phút
  Đặt trước
 9. SILKAIR MI-324 Boeing 737-800 Passenger
  09:20 → 10:20
  1h 00phút
  Đặt trước
 10. JETSTAR ASIA 3K-663 Airbus A320
  09:30 → 10:30
  1h 00phút
  Đặt trước
 11. MALAYSIA AIRLINES MH-604 Boeing 737-800 Passenger
  09:55 → 10:55
  1h 00phút
  Đặt trước
 12. AIR ASIA X D7-673 Airbus A330-300
  10:05 → 11:10
  1h 05phút
  Đặt trước
 13. MALINDO AIR OD-802 Boeing 737-900 Passenger
  10:10 → 11:15
  1h 05phút
  Đặt trước
 14. SILKAIR MI-326 Airbus A320
  10:15 → 11:15
  1h 00phút
  Đặt trước
 15. MALAYSIA AIRLINES MH-614 Boeing 737-800 Passenger
  11:05 → 12:05
  1h 00phút
  Đặt trước
 16. AIRASIA AK-706 Airbus A320
  12:10 → 13:15
  1h 05phút
  Đặt trước
 17. MALINDO AIR OD-804 Boeing 737-800 Passenger
  12:20 → 13:25
  1h 05phút
  Đặt trước
 18. SILKAIR MI-328 Boeing 737-800 Passenger
  12:50 → 13:50
  1h 00phút
  Đặt trước
 19. MALAYSIA AIRLINES MH-606 Boeing 737-800 Passenger
  13:40 → 14:40
  1h 00phút
  Đặt trước
 20. AIR ASIA X D7-679 Airbus A330-300
  14:40 → 15:45
  1h 05phút
  Đặt trước
 21. AIRASIA AK-712 Airbus A320
  14:55 → 16:00
  1h 05phút
  Đặt trước
 22. SINGAPORE AIRLINES SQ-112 Airbus A330-300
  15:05 → 16:10
  1h 05phút
  Đặt trước
 23. MALAYSIA AIRLINES MH-624 Boeing 737-800 Passenger
  15:25 → 16:30
  1h 05phút
  Đặt trước
 24. ETHIOPIAN AIRLINES ET-638 Boeing 787-8
  15:50 → 17:10
  1h 20phút
  Đặt trước
 25. MALAYSIA AIRLINES MH-620 Boeing 737-800 Passenger
  16:35 → 17:35
  1h 00phút
  Đặt trước
 26. AIRASIA AK-714 Airbus A320
  16:35 → 17:40
  1h 05phút
  Đặt trước
 27. SINGAPORE AIRLINES SQ-116 Airbus Industrie A350-900
  16:45 → 17:50
  1h 05phút
  Đặt trước
 28. MALINDO AIR OD-808 Boeing 737-800 Passenger
  17:00 → 18:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 29. TIGERAIR TR-468 Airbus A320
  17:10 → 18:10
  1h 00phút
  Đặt trước
 30. MALAYSIA AIRLINES MH-608 Boeing 737-800 Passenger
  17:25 → 18:25
  1h 00phút
  Đặt trước
 31. AIRASIA AK-716 Airbus A320
  18:35 → 19:45
  1h 10phút
  Đặt trước
 32. SINGAPORE AIRLINES SQ-118 Airbus Industrie A350-900
  18:40 → 19:40
  1h 00phút
  Đặt trước
 33. MALAYSIA AIRLINES MH-616 Airbus A330-300
  19:30 → 20:30
  1h 00phút
  Đặt trước
 34. TIGERAIR TR-466 Airbus A320
  19:40 → 20:40
  1h 00phút
  Đặt trước
 35. JETSTAR ASIA 3K-687 Airbus A320
  19:40 → 20:45
  1h 05phút
  Đặt trước
 36. SILKAIR MI-342 Boeing 737-800 Passenger
  19:55 → 21:00
  1h 05phút
  Đặt trước
 37. AIRASIA AK-718 Airbus A320
  20:15 → 21:15
  1h 00phút
  Đặt trước
 38. TIGERAIR TR-464 Airbus A320
  20:55 → 21:55
  1h 00phút
  Đặt trước
 39. MALAYSIA AIRLINES MH-610 Boeing 737-800 Passenger
  21:20 → 22:20
  1h 00phút
  Đặt trước
 40. MALINDO AIR OD-806 Boeing 737-800 Passenger
  21:30 → 22:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 41. AIRASIA AK-720 Airbus A320
  22:35 → 23:30
  0h 55phút
  Đặt trước
 42. AIRASIA AK-722 Airbus A320
  23:30 → 00:30
  1h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog