2020-02-28 Lịch bay

 1. SINGAPORE AIRLINES SQ-950 Boeing 777-300 Passenger
  06:50 → 07:35
  1h 45phút
  Đặt trước
 2. GARUDA INDONESIA GA-823 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 08:15
  1h 50phút
  Đặt trước
 3. SINGAPORE AIRLINES SQ-952 Boeing 777-300 Passenger
  07:40 → 08:25
  1h 45phút
  Đặt trước
 4. JETSTAR ASIA 3K-201 Airbus A320
  07:45 → 08:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 5. TIGERAIR TR-274 Airbus A320
  08:15 → 09:00
  1h 45phút
  Đặt trước
 6. SINGAPORE AIRLINES SQ-956 Airbus Industrie A350-900
  09:30 → 10:15
  1h 45phút
  Đặt trước
 7. LION AIR JT-153 Boeing 737-800 Passenger
  09:45 → 10:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 8. TIGERAIR TR-276 Airbus A320
  09:50 → 10:35
  1h 45phút
  Đặt trước
 9. GARUDA INDONESIA GA-825 Boeing 737-800 Passenger
  10:00 → 10:55
  1h 55phút
  Đặt trước
 10. INDONESIA AIRASIA QZ-263 Airbus A320
  10:20 → 11:10
  1h 50phút
  Đặt trước
 11. JETSTAR ASIA 3K-207 Airbus A320
  11:00 → 11:55
  1h 55phút
  Đặt trước
 12. BATIK AIR ID-7154 Airbus A320 (sharklets)
  11:20 → 11:55
  1h 35phút
  Đặt trước
 13. INDONESIA AIRASIA QZ-267 Airbus A320
  11:50 → 12:55
  2h 05phút
  Đặt trước
 14. LION AIR JT-163 Boeing 737-900 Passenger
  12:00 → 12:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 15. GARUDA INDONESIA GA-829 Boeing 737-800 Passenger
  12:20 → 13:10
  1h 50phút
  Đặt trước
 16. SINGAPORE AIRLINES SQ-958 Boeing 777-300 Passenger
  12:30 → 13:15
  1h 45phút
  Đặt trước
 17. GARUDA INDONESIA GA-831 Boeing 737-800 Passenger
  14:05 → 14:55
  1h 50phút
  Đặt trước
 18. LION AIR JT-155 Boeing 737-800 Passenger
  14:50 → 15:40
  1h 50phút
  Đặt trước
 19. JETSTAR ASIA 3K-203 Airbus A320
  15:00 → 15:55
  1h 55phút
  Đặt trước
 20. GARUDA INDONESIA GA-833 Boeing 737-800 Passenger
  15:20 → 16:15
  1h 55phút
  Đặt trước
 21. SINGAPORE AIRLINES SQ-960 Boeing 777-300 Passenger
  15:20 → 16:05
  1h 45phút
  Đặt trước
 22. SINGAPORE AIRLINES SQ-962 Airbus Industrie A350-900
  16:10 → 16:55
  1h 45phút
  Đặt trước
 23. BATIK AIR ID-7156 Airbus A320 (sharklets)
  16:35 → 17:20
  1h 45phút
  Đặt trước
 24. BATIK AIR ID-7150 Airbus A320 (sharklets)
  17:05 → 17:55
  1h 50phút
  Đặt trước
 25. SINGAPORE AIRLINES SQ-964 Airbus Industrie A350-900
  17:20 → 18:05
  1h 45phút
  Đặt trước
 26. GARUDA INDONESIA GA-835 Boeing 737-800 Passenger
  17:45 → 18:35
  1h 50phút
  Đặt trước
 27. TIGERAIR TR-278 Airbus A320
  18:25 → 19:20
  1h 55phút
  Đặt trước
 28. SINGAPORE AIRLINES SQ-966 Boeing 777-300 Passenger
  18:40 → 19:25
  1h 45phút
  Đặt trước
 29. GARUDA INDONESIA GA-837 Boeing 737-800 Passenger
  18:45 → 19:40
  1h 55phút
  Đặt trước
 30. JETSTAR ASIA 3K-211 Airbus A320
  19:15 → 20:05
  1h 50phút
  Đặt trước
 31. LION AIR JT-151 Boeing 737-800 Passenger
  19:50 → 20:35
  1h 45phút
  Đặt trước
 32. INDONESIA AIRASIA QZ-265 Airbus A320
  20:10 → 20:55
  1h 45phút
  Đặt trước
 33. GARUDA INDONESIA GA-839 Airbus A330-300
  20:20 → 21:15
  1h 55phút
  Đặt trước
 34. JETSTAR ASIA 3K-205 Airbus A320
  20:30 → 21:15
  1h 45phút
  Đặt trước
 35. BATIK AIR ID-7162 Airbus A320 (sharklets)
  21:00 → 21:50
  1h 50phút
  Đặt trước
 36. INDONESIA AIRASIA QZ-269 Airbus A320
  21:55 → 22:35
  1h 40phút
  Đặt trước
 37. BATIK AIR ID-7158 Airbus A320 (sharklets)
  22:05 → 23:10
  2h 05phút
  Đặt trước
 38. GARUDA INDONESIA GA-847 Boeing 737-800 Passenger
  22:05 → 23:00
  1h 55phút
  Đặt trước
 39. SINGAPORE AIRLINES SQ-968 Boeing 777-200/200ER Passenger
  22:40 → 23:25
  1h 45phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog