2021-04-23 Lịch bay

 1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5535 Airbus A320
  06:05 → 08:00
  1h 55phút
  Đặt trước
 2. LOONG AIR GJ-8789 Airbus A320
  06:10 → 08:05
  1h 55phút
  Đặt trước
 3. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2179 Airbus A320
  09:15 → 11:00
  1h 45phút
  Đặt trước
 4. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5525 Airbus A320
  10:00 → 11:45
  1h 45phút
  Đặt trước
 5. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5527 Airbus A320
  12:15 → 13:55
  1h 40phút
  Đặt trước
 6. CHINA EASTERN AIRLINES MU-6475 Airbus A320
  18:05 → 19:50
  1h 45phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog