2021-04-23 Lịch bay

  1. CHINA EZPRESS G5-6536 Airbus A320
    06:45 → 12:45
    6h 00phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog