2021-04-23 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3677 Airbus A321
  07:40 → 11:05
  3h 25phút
  Đặt trước
 2. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5505 Airbus A320
  08:45 → 14:55
  6h 10phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8617 Airbus A321
  08:45 → 12:15
  3h 30phút
  Đặt trước
 4. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5437 Airbus A319
  08:55 → 14:15
  5h 20phút
  Đặt trước
 5. CHINA EASTERN AIRLINES MU-7892 Boeing 737 Passenger
  09:05 → 12:30
  3h 25phút
  Đặt trước
 6. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5189 Airbus A320
  09:45 → 14:55
  5h 10phút
  Đặt trước
 7. JUNEYAO AIRLINES HO-1093 Airbus A321
  09:50 → 15:10
  5h 20phút
  Đặt trước
 8. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5219 Airbus A321
  11:05 → 14:25
  3h 20phút
  Đặt trước
 9. SHANGHAI AIRLINES FM-9429 Boeing 737-500 (winglets) Passenger
  11:25 → 16:25
  5h 00phút
  Đặt trước
 10. CHINA EASTERN AIRLINES MU-9702 Boeing 737-800 Passenger
  12:20 → 15:45
  3h 25phút
  Đặt trước
 11. JUNEYAO AIRLINES HO-1079 Airbus A320
  12:40 → 17:50
  5h 10phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6799 Airbus A321
  14:50 → 18:30
  3h 40phút
  Đặt trước
 13. AIR CHINA CA-1937 Airbus A320
  15:15 → 18:35
  3h 20phút
  Đặt trước
 14. JUNEYAO AIRLINES HO-1121 Airbus A321
  15:25 → 18:45
  3h 20phút
  Đặt trước
 15. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5776 Boeing 737 Passenger
  16:25 → 21:45
  5h 20phút
  Đặt trước
 16. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5463 Airbus A320
  16:50 → 20:35
  3h 45phút
  Đặt trước
 17. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5818 Boeing 737 Passenger
  17:55 → 23:25
  5h 30phút
  Đặt trước
 18. KUNMING AIRLINES KY-8222 Boeing 737-800 Passenger
  19:05 → 22:30
  3h 25phút
  Đặt trước
 19. SICHUAN AIRLINES 3U-8202 Airbus A320
  20:25 → 23:50
  3h 25phút
  Đặt trước
 20. LUCKY AIR 8L-9890 Airbus A320
  21:20 → 00:35
  3h 15phút
  Đặt trước
 21. CHINA EASTERN AIRLINES MU-9712 Boeing 737-800 Passenger
  21:30 → 00:55
  3h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog