2021-04-23 Lịch bay

  1. SHANGHAI AIRLINES FM-9279 Boeing 737-300 Passenger
    08:10 → 09:30
    1h 20phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog